Dzienny Dom "Senior- WIGOR"  w Tuszynie został otwarty pod koniec grudnia 2015 roku. Przeznaczony jest dla osób, które jesień życia chcą spędzić aktywnie, brak im pomysłów i energii, często są samotne i nie mają możliwości realizowania swoich pasji.
Dzienny Dom "Senior - WIGOR" to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki, pracowni komputerowej oraz gabinetu rehabilitacyjnego. Otoczymy tu wsparciem 20 Seniorów nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny, obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z jednym ciepłym posiłkiem oraz usługi świadczone przez placówkę. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" określa Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Tuszynie. Kandydaci o najniższych dochodach, zostaną zwolnieni z konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
Zorganizowaniem dowozu uczestników do placówki zajmuje się gmina Tuszyn. Ilość miejsc jest ograniczona do 20. W razie dużej liczby chętnych pierwszeństwo mają osoby samotne o niskich dochodach i żyjące w złych warunkach mieszkaniowych.
Projekt "Uruchomienie na terenie gminy Tuszyn Dziennego Domu "Senior - WIGOR" jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 -2020. Edycja 2015.